PROJEKT: „VRTIĆ PO VAŠOJ MJERI!“

Dječji  vrtić Cvrčak  u suradnji s Gradom Čakovcem i Dječjim vrtićom Cipelica provodi projekt „Vrtić po Vašoj mjeri!“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.032.532,49 kuna te se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni Program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Trajanje projekta je 30 mjeseci te se tijekom tog vremena u DV Cvrčak uvodi usluga produljenog boravka za dvije mješovite grupe i usluga smjenskog rada za jednu novu mješovitu grupu djece. Ukupno se očekuje da će 48 djece biti uključeno u aktivnosti produljenog boravka i smjenskog rada vrtića.

Na razini projekta zaposlit će se ukupno 6 novih djelatnika (logoped, psiholog, 3 odgojitelja i spremačica), nabaviti će se radni materijal za psihologa i logopeda, namještaj i didaktika za skupine produljenog boravka i smjenskog rada, računala za stručne suradnike, te će se provoditi edukacija odgojitelja i stručnih suradnika u cilju podizanja kvalitete rada vrtića.

 

  SEED PROJEKT

Projekt SEED (eng. social-emotional development) provodi se u 6 europskih zemalja (Nizozemska, Mađarska, Latvija, Norveška, Hrvatska, Belgija),a financiran je iz programa Europske komisije Erasmus+. Cilj projekta je ukazati na važnost socio-emocionalnog razvoja djeteta te pružiti podršku odgajateljima i drugim stručnjacima u njihovom profesionalnom razvoju. U Hrvatskoj projekt provodi POU Korak po korak u suradnji s Dječjim vrtićom Cvrčak i Dječjim vrtićom Cipelica.

Aktivnosti SEED projekta:

 • Istraživanje o socio-emocionalnoj dobrobiti djece petogodišnjaka u 5 europskih zemalja koristeći UPSI-5 upitnik
 • Predstavljanje rezultata istraživanja u svakoj od uključenih država (studeni 2018.)
 • Sudjelovanje u daljnjem stručnom usavršavanju kroz zajednice učenja primjenom Wanda metode za 16-20 odgajatelja po državi

UPSI-5 istraživanje o socio-emocionalnoj dobrobiti petogodišnjaka uključuje:

 1. Kratak intervju s ravnateljicom (o kontekstu vrtića)
 2. Kratak intervju s odgajateljicama (o kontekstu njihovih skupina)
 3. UPSI-5 upitnik za odgajateljice

Cilj primjene WANDA metode je bolje razumijevanje svakodnevnih situacija važnih za socio-emocionalni razvoj djece.

 

PROJEKT “ŠKOLE ZA AFRIKU“

Projekt „Škole za Afriku“ razvio je krajem 2004. godine UNICEF u suradnji sa Zakladom „Nelson Mandela“ i „Hamburškim društvom za promoviranje demokracije i međunarodnog prava“, kako bi se djeci u 6 zemalja – Angoli, Malaviju, Mozambiku,  Ruandi, Južnoafričkoj Republici i Zimbabveu – omogućilo školovanje. 2010. godine UNICEF je svoju brigu za školovanje djece u Africi proširio na još 5 zemalja: Burkinu Faso, Etiopiju, Madagaskar, Mali i Niger.

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta „Škole za Afriku“ jest omogućiti obrazovanje za 8 milijuna djece iz 11 afričkih zemalja. UNICEF će pomoći izgraditi nove ili popraviti stare školske objekte, a djeca će dobiti knjige, bilježnice, olovke i ostale školske potrepštine. Također, UNICEF će educirati učitelje obrazovnim metodama prilagođenim djeci, a važno je istaknuti da su se i lokalne zajednice aktivno uključile u gradnju škola.

ZADACI RADA NA PROJEKTU:

 • stjecanje znanja o Africi kao kontinentu,
 • upoznavanje drugih kultura, civilizacija i običaja,
 • učenje i življenje dječjih prava, odgovornosti prema sebi i drugima,
 • razumijevanje potreba drugih, poštovanje i prihvaćanje,
 • razvijanje svijesti o pripadnosti zajednici i sagledavanje sebe kao člana različitih skupina,
 • poticanje razvoja socijalnih vještina za uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa i razvoj osobnih vještina.

TIJEK PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

 • razgovor o temi Afrike (uz globus ili kartu svijeta), istraživačke aktivnosti, opremanje „kutića Afrike“
 • upoznavanje afričkih običaja, igara i načina života,
 • aktivnosti upoznavanja i življenja dječjih prava,
 • upoznavanje s UNICEF-ovom misijom i ciljevima,
 • prijedlozi humanitarnih akcija,
 • različite stvaralačke aktivnosti.

NOSITELJI PROJEKTA: djeca i odgojitelji PO „Maslačak“, VIa skupina

KOORDINATOR PROJEKTA: stručni suradnik – pedagog

TRAJANJE PROJEKTA: Tijekom pedagoške godine 2017./2018.

Sredstva koja prikupimo humanitarnim akcijama mogu osigurati:

95,00 kn – knjige i bilježnice za dvoje učenika za jednu školsku godinu

190,00 kn – klupa i stolice za dvoje učenika

350,00 kn – dodatna edukacija učitelja/odgojitelja

500,00 kn – školovanje dvoje djece u jednoj godini (knjige, bilježnice, materijali, školske uniforme i trošak poučavanja)

700,00 kn – „vrtić u kutiji“ – metalna kutija s materijalima za učenje i poučavanje u vrtiću/školi

16.800,00 kn –izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i edukaciju

25.000,00 kn – izgradnja centra za neformalno obrazovanje za djecu koja su napustila redovito obrazovanje

 

PROJEKT : ” EKO VRTIĆ “

Nosioci projekta :  Odgojitelji, tehničko osoblje, djeca mlađe i starije mješovite skupine PO „Stonoga“, koordinator, članovi Eko odbora, roditelji

Trajanje : Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Cilj projekta :  ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno- obrazovnog rada i u svakodnevni život djece i djelatnika vrtića

Zadaci:

 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi
 • ukazati na važnost brige za okoliš i očuvanje okoliša
 • razvijati vještine očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama
 • senzibilizirati mlade generacije na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti
 • učiti o životinjskom, biljnom svijetu i ekologiji neposrednim iskustvom – učenje čineći
 • omogućiti djeci kontakt s prirodom te se pozitivno odnositi prema sebi i prirodi.

Aktivnosti:

 1. SASTANCI ODBORA EKO – ŠKOLE/VRTIĆA
 2. OCJENA STANJA OKOLIŠA
 3. IZRADA PLANA DJELOVANJA
 4. PRAĆENJE STANJA I OCJENJIVANJE
 5. RAD PREMA PLANU I PROGRAMU
 6. OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUĈIVANJE MEDIJA
 7. PRIDRŽAVANJE EKO KODEKSA

Teme : otpad, prirodno i vrtićko okruženje, zdrava hrana.

Ishodi :

 • razvijena svijest  o potrebi selektiranja otpada u svrhu održivog razvoja, prepoznavanje različitih materijala
 • razvijena spoznaja o životnom ciklusu voća, povrća, bilja koje se uzgaja u vrtu i njihova krajnja upotreba
 • razvijena svijest o zdravoj hrani za naše tijelo

 

PROJEKT: „ČITAJMO ZAJEDNO“

Nosioci projekta: djeca, odgojitelji i roditelji mlađe, srednje i starije odgojno obrazovne-skupine PO „Pčelice“

Trajanje projekta: tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Cilj projekta: Približiti djeci pisanu riječ te senzibilizirati roditelje na važnost ranog čitanja djeci.

Zadaci: – razvoj predčitačkih vještina

 • razvoj glasovne analize i sinteze
 • potaknuti roditelje i zainteresirati roditelje da čitaju djeci.
 • model roditelja djeci

Teme: – knjižnica u vrtiću

-večer čitanja u vrtiću za djecu i roditelje

Očekivani ishodi: – priprema djece za samostalno čitanje

 • obogaćen vokabular
 • spoznati vlastite i tuđe emocije
 • stjecanje kreativnosti i kritičkog razmišljanja

PROJEKT: „ŠTAMPRLEKI I LONČEKI“

Nosioci projekta: planinari PD Bundek, odgojitelji, djeca i roditelji mlađih, srednjih i starijih skupina PO „Pčelice“

Trajanje projekta: tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Cilj projekta: Potaknuti roditelje na kvalitetno provođenje slobodnog vremena s vlastitom djecom u prirodi.

Zadaci: –   potaknuti djecu i roditelje na boravak na svježem zraku

 • sudjelovanje cijelih obitelji u različitim aktivnostima s djecom, odgajateljima i planinarima
 • međusobno upoznavanje djece
 • osmišljavanje igara za boravak na zraku

Ishod:   –    upoznavanje s prirodom našeg podneblja

 • povezanost djece i roditelja s prirodom
 • smanjenje upotrebe digitalnih uređaja i društvenih mreža u slobodno vrijeme
 • jačanje psihofizičkih sposobnosti djece i roditelja

 

PROJEKT  „ŠKRINJICA  DOBRIH  DJELA“

Cilj projekta:

 • razvoj socijalne osjetljivosti i solidarnosti kod djece kroz pružanje pomoći i podrške djeci i ostalim osobama kojima je pomoć potrebna ( bolesni, usamljeni, tužni, socijalno ugroženi)

Zadaci:

 • razvoj socijalnih vještina kod djece (prijateljstvo, pravednost, tolerancija, suosjećanje, mirno rješavanje sukoba)
 • razvijati kod djece empatiju za druge, pomaganje, suradnju, dogovaranje
 • razvoj socijalnih vještina u skupini i na nivou vrtića
 • prepoznavanje i razumijevanje svojih emocija i želja da se pomogne drugima
 • razvoj pozitivne slike o sebi i drugima kroz planirane aktivnosti

Tijek planiranih aktivnosti:

 • izrada i realizacija tjednog kalendara dobrih djela:

ponedjeljak – dan zagrljaja

utorak – dan lijepih riječi o sebi

srijeda – dan lijepih riječi o prijatelju

četvrtak – dan dobrih djela za sebe

petak – dan dobrih djela za prijatelje

 • pomaganje prijatelju u skupini – dogovoriti pravila ponašanja i pomaganja
 • uključivanje roditelja u naš projekt kroz sakupljanje i doniranje igračaka, odjeće, obuće i kolača potrebitima
 • suradnja s udrugama građana koje u svom djelovanju imaju notu humanitarnosti i solidarnosti
 • suradnja s užom i širom društvenom zajednicom kroz posjete i druženja (Crveni križ, Centar za odgoj i obrazovanje, dom umirovljenika, Caritas, Socijalni dućan, Murid, bolnica –pedijatrija, azil za životinje Prijatelji

Nosioci projekta: odgajatelji PO „Maslačak“ i djeca u dobi od 3 do 7 god.

Trajanje projekta: ped. god. 2018./19. (prema interesu djece i  roditelja)

Očekivani ishodi:

 • pobuditi kod djece sposobnost izražavanja pozitivnih stavova prema sebi, svojim prijateljima i svojoj okolini
 • osvijestiti kod djece važnost međusobnog pomaganja i osjećaja solidarnosti prema onima kojima je to potrebno
 • podrška i pomoć roditelja u našim aktivnostima

 

PROJEKT:“ MODERNA OBITELJ“ U GOSTIMA

Nosioci projekta: Mješovito mlađa skupina, odgojitelji i roditelji PO „Stonoga“

Cilj projekta: Smanjenje utjecaja modernih tehnologija na obitelj radi što kvalitetnijeg provođenja zajedničkog slobodnog vremena na zadovoljstvo djece i roditelja.

Trajanje: tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Zadatci:  –    Zbližavanje obitelji

 • Kvalitetno provođenje zajedničkog vremena u igri, druženju
 • Međusobno upoznavanje obitelji, razmjena iskustava i ideja putem putujućih bilježnica
 • Sudjelovanje u vrtićkim aktivnostima putem različitih igara
 • Jačanje samopouzdanja djece i roditelja
 • Izgrađivanje pozitivne slike djeteta i obitelji
 • Jačanje međusobnog poštovanja i samopouzdanje djece

Teme: –    Upoznavanje sa „Modernom obitelji“  (obitelj lutkica)

 • Kako provodimo zajedničko vrijeme ( bez modernih tehnologija)
 • Druženje i igre s „Modernom obitelji“ u obiteljskom okruženju
 • Igre moje obitelji u vrtiću

Očekivani

ishodi:      – Kvalitetnije provođenje zajedničkog vremena u obitelji kroz igre i druženje

– Smanjenje korištenja modernih tehnologija u provođenju zajedničkog  vremena   djece i  roditelja

– Uključivanje obitelji u rad vrtića sa igrama i aktivnostima bez tehnologija

– Izgrađivanje pozitivne slike svoje obitelji, veća povezanost članova   obitelji

 

PROJEKT: „SVE SMO TO MI“ (STONOGE)!

Nosioci projekta: mješovito mlađa skupina, odgojitelji i tehničko osoblje PO „Stonoga“, stručni tim, roditelji djece

Trajanje: prva polovica pedagoške godine 2018./2019.

Cilj projekta: stvaranje osjećaja sigurnosti i pripadanja u periodu adaptacije kod novoupisane djece.

Zadatci: – upoznati osobe koje susrećemo u vrtiću (spremačica/ servirka, domari, članovi stručnog tima, ravnatelj)

– upoznati djecu s njihovim radom, opsegom poslova, važnošću međusobne suradnje, suradnje djece i odgojitelja i ostalih struktura u vrtiću

Teme: – što sve radi „teta“ u vrtiću?

– što radi teta spremačica/ kuharica?

– što rade „stričeki“ domari?

– zašto nam dolazi teta Goga (pedagog), teta Anita (psiholog) i teta Helena (logoped)?

– tko je ravnatelj i što radi?

– kako nam u vrtiću pomažu roditelji?

– kako se s nama igra teta Božena (defektolog)?

Očekivani ishodi: – brža adaptacija novoupisane djece

– bolja međusobna povezanost, opuštenija atmosfera u vrtiću, obiteljsko   okruženje

– stjecanje povjerenja u odrasle osobe u vrtiću

– međusobno pomaganje, bolje uvažavanje djece i odraslih

– spoznavanje važnosti međusobne suradnje za dobrobit djece

 

PROJEKT: „ MOJA OBITELJ“

Nosioci projekta: starija mješovita skupina PO „Stonoga“, odgojitelji, roditelji djece

Cilj:    – razvijanje samopouzdanja kod svakog djeteta ponaosob

– razvijanje pozitivnog stava o sebi i svojoj obitelji u svim njenim posebnostima

Trajanje: ped. god.: 2018./2019.

Zadaci: – upoznavanje djeteta i njegove obitelji,

– upoznavanje posebitosti, sličnosti i različitosti u obitelji,

– posjet obitelji u njihovom domu

– sudjelovanje u obiteljskim aktivnostima na vrtu i polju,

– jačanje djetetovog samopouzdanja i izgradnja pozitivne slike o sebi i svojoj obitelji,

– jačanje međusobnog poštovanja i uvažavanja

Teme: Podrijetlo moje obitelji

Moja obitelj je posebna

Grb obitelji – što mi volimo

Očekivani ishodi: – bolje upoznati prijatelje iz skupine

– izgraditi pozitivnu sliku o sebi i svojoj obitelji

– jačanje svijesti o posebnosti i važnosti svake obitelji