Pčelice su pripremile tlo za sadnju biljaka, posadili smo cvijeće i posijali sjemenke povrća. Na taj način obilježili su Dan planeta Zemlje. Igre na otvorenom upotpunile su spontane istraživačke aktivnosti djece sa cijevima i vodom. Istraživali su protočnost vode i potreban nagib kako nebi došlo do puknuća cijevi. U aktivnosti su se uključili i roditelji sa djecom koja su bila prisutna povodom Dana otvorenih vrata.