MATIČNI OBJEKT

L. Ružke 2, Čakovec

Tel. 040/390 501  ravnateljica – Varošanec Lidija

Tel. 040/ 390-524  pedagoginja –  Patarčec Gordana

Tel. 040/ 390-382 administrativno-računovodstveni službenik – Kovač Biserka

Tel. 040/ 500-218 zdravstveni voditelj – Kvakan Anđelka

Tel. 040/ 390-377  tajnik – Majdandžić Mirjana

Tel. 040/ 391-211 voditelj računovodstva – Trstenjak Aleksandra

Tel. 040/ 391-212  administrativno-računovodstveni službenik – Sinko Mirjana

Fax. 040/ 391 510;

 

RADNO VRIJEME JASLICA I VRTIĆA:

5.30-16.30sati

 

VRSTE PROGRAMA:

Redovni program u trajanju od 10 sati dnevno

 

VODITELJ  JASLICA I VRTIĆA: ANĐELKA KVAKAN

ZAMJENIK VODITELJA: IRENA GAŠPAR

ORGANIZACIJA RADA – ODGOJITELJI

 

RB Dobna skupina i vrsta programa Ime i prezime Radno vrijeme

Neposredan

rad

 

Jutarnje sakupljanje

Sakupljanje IVa i IVb

IVa

Suzana Rostoher

5.45 – 6.30

6.30 – 7.00

7.00 – 11.15

0,45

0,5

4,15

1.

II. JASLIČKA

Djeca od 13-18 mjeseci

Nevenka Trojko

Anica Žganec

6.30 – 12.30

9.30 – 15.30

5,5 sati

5,5 sati

2.

III.A  JASLIČKA

Djeca u 3.god. života

Sandra Haček

Ivana Škrobar

7.00 –  13.00

10.00 – 16.00

5,5 sati

5,5 sati

3.

III.B JASLIČKA

Djeca u 3.god. života

Danica Stipetich

Lidija Kacun

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

5,5 sati

5,5 sati

4.

IVA SKUPINA

Djeca u 4.god. života

Roberta Capek

Marina Kovač

7.00 – 13.00

10.15 – 16.15

5,5 sati

5,5 sati

5.

IVB SKUPINA

Djeca u 4.god.života

Zorka Igrec

Smilja Grujić

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

5,5 sati

5,5 sati

6.

VA SKUPINA

Djeca u 5.god.života

Mirjana Lisjak

Kristina Barić

6.30 – 12.30

10.00 – 16.00

5,5 sati

5,5 sati

7.

V B  SKUPINA

Djeca u 5. god. života

Vlatka Karanović

Marija Bašek

7.30 – 13.30

10.00 – 16.00

5,5 sati

5,5 sati

8.

VI A1  SKUPINA

Djeca od 5. do 6. god. života

Irena Gašpar

Sanja Vincetić

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

5,5 sati

5,5 sati

9.

VI A2 SKUPINA

Djeca od 5. do 7.god. života

Đulijana Matotek

Jadranka Drvarić

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

5,5 sati

5,5 sati

10.

VI B  SKUPINA

Djeca u 6. i 7.god. života

Snježana Vugrinec

Silvana Ivačić

7.30 – 13.30

10.30 – 16.30

5,5 sati

5,5 sati

 

ORGANIZACIJA RADA – SPREMAČICA I PRALJE

RB Ime i prezime Radno vrijeme
1. Nada Ljubičić 9.00-17.00
2. Svjetlana Murković 11.00-19.00
3. Marija Bacinger 11.00-19.00
4. Suzana Kregar 9.00-17.00
5. Vesna Sandrin 7.00 – 15.00

 

ORGANIZACIJA RADA – KUHINJSKO OSOBLJE

RB Ime i prezime Djelatnost Radno vrijeme
1. Biserka Kolac Glavna kuharica 6.00-14.00
2. Ivana Novak Kuharica 6.00-14.00
3. Edita Zavrtnik Kuharica 6.00-14.00
4. Dejan Boj Kuhar 6.30-14.30
5. Sanja Tkalec Kuharica 7.00-15.00

 


RADNO VRIJEME – DOMARI
 

RB IME  I PREZIME RADNO VRIJEME NAPOMENA
1. DRAŽEN SANJKOVIĆ 6,30 – 14,30

Zimsko radno vrijeme

7,00-15,00

2. DAMIR ČEKUNEC 6,30-14,30

Zimsko radno vrijeme – preraspodjela

4,00-12,00 – ponedjeljak

5,00 – 13,00 – utorak

5,00-12,00 srijeda-petak

7,00 – 10,00 – nedjelja

3. ZLATKO LISEK 6,00-14,00

Zimsko radno vrijeme – preraspodjela

4,00-12,00 – ponedjeljak

5,00 – 13,00 – utorak

5,00-12,00 srijeda-petak

7,00 – 10,00 – nedjelja

 

 01 02 03