Fotografije sa završne svečanosti djece Dječjeg vrtića Cvrčak