Logopedinja: Županić Petra

Tel/Mob: 311 076/ 091 391 5012

Email:  pzupanic@dv-cipelica.hr

Radno vrijeme 7.30 – 14.30

zašto je govor važan
moje dijete ide u školu
lutka je najljepša igračka
kada kod logopeda
Poremećaji čitanja i pisanja
 GRAFOMOTORIKA I RAZVOJ PRAVILNOG HVATA OLOVKE_1

POTICANJE JEZIČNO-GOVORNOG RAZVOJA

mucanje

zajednicko-citanje

Poremećaji glasa u predškolskoj dobi

Priprema djeteta za školu

ARTIKULACIJSKI POREMEĆAJI