Gordana Patarčec, pedagog

Matični objekt L.Ružičke 2, Čakovec / mob: 099 620 3488

RADNO VRIJEME:

od 7.00 do 14.00 sati

RAD SA STRANKAMA:

7.00 do 8.30 sati / 13.00 do 14.00 sati

 

 

 

 

KAKO DJETETU OLAKŠATI PRVE DANE BORAVKA

BONTON U DJEČJEM VRTIĆU

POSTOJE LI SUPERRODITELJI

ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

DJEČJI CRTEŽ KAO KOMUNIKACIJSKO SREDSTVO