Anđelka Kvakan, bacc.med.tech

Matični objekt L.Ružičke 2, Čakovec / mob: 091 391 5004

RADNO VRIJEME:

od 7.00 do 14.00 sati

RAD SA STRANKAMA:

7.00 do 8.30 sati / 13.00 do 14.00 sati

 

ČLANCI:

 GRIPA
 PETA BOLEST U DJECE

 VIRUSNE CRIJEVNE BOLESTI

NOĆNO MOKRENJE KOD DJECE

 KRPELJ

PROBLEMI SA ZDRAVLJEM NA

KOLIKO KRETANJA JE DOVOLJNO

MANDULE

KORTIKOSTEROIDI

KAŠALJ