Nove vještine savladavamo u skupini Zvjezdice

U jasličkoj skupini “Zvjezdice” savladavamo nove motoričke vještine hodanja po štulama te se vrijedno pripremamo za Uskrs kaširanjem jaja.

U spretno savladavamo nove oblike kretanja kaširanjem jaja pripremamo se za Uskrs