Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

KONAČNI REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Završna 2021.

ORGANIZACIJA RADA TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK L.RUŽIČKE 2, ČAKOVEC KLASA: 601-01/21-01/34 URBROJ: 2109-99-02-21-1 Čakovec,15.6.2021.                                                         OBAVIJEST OBAVIJEŠTAVAMO KORISNIKE NAŠIH USLUGA  DA ĆE RAD...

ORGANIZACIJA RADA TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA

L.RUŽIČKE 2, ČAKOVEC KLASA: 601-01/21-01/34 URBROJ: 2109-99-02-21-1 Čakovec,15.6.2021.                                                         OBAVIJEST OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE NAŠIH USLUGA  DA ĆE RAD JASLICA I VRTIĆA ...

Poziv na 19. sjednicu 21.6.2021.

Zbornik radova – „Zajedno rastemo -Suradnički odnosi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju“

REZULATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Skupina „Balončići“ uključena je u eTwinning projekt “Naše su klime drugačije, naš svijet je isti”

OUR CLIMATES ARE DIFFERENT OUR     WORLD IS THE SAME                      (iklimlerimiz farklı Dünyamız aynı) Skupina „Balončići“ uključena je u eTwinning projekt...

Dani predškolskog odgoja „Zajedno rastemo – Suradnički odnosi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju“

Dječji vrtić „Cvrčak“ Čakovec u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira stručni skup  Dani predškolskog odgoja „Zajedno rastemo – Suradnički odnosi...

Mali znanstvenici

Miniklerle Bilim / Science with the little ones Mali znanstvenici Skupina „Balončići“ – uključen je u eTwinning projekt Miniklerle Bilim...