Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Dječji vrtić Cvrčak sudjeluje u Lutkarskom festivalu u organizaciji Učiteljskog fakulteta

Djeca Dječjeg vrtića Cvrčak sudjelovala su u Lutkarskom festivalu u organizaciji Učiteljskog
fakulteta kojem je ove godine tema „Lutka u odgoju i obrazovanju“.
Uključivanjem u ovaj festival započele su aktivnosti vezane za ovogodišnji projekt „Dijete u
umjetnosti“ koji će se provoditi u matičnom objektu Dječjeg vrtića Cvrčak.
U četvrtak 28.9.2023. u sklopu festivala organizirana je i radionica „Dramatizacija u glazbenim
aktivnostima“ u Galeriji Scheier na kojoj je sudjelovala skupina „Butterflies“.
U petak, 29.9.2023., je u vrtić stigla glumačka skupina DV Sunce PO Smiljevac iz Zadra s
predstavom „Vuk i tri praščića“. Predstava je oduševila publiku, zaokupila im pažnju i na zanimljiv
način lutkama oživjela poznatu priču.