Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Edukacijski rehabilitator

JANA ŠKVORC, edukacijski rehabilitator

PO MASLAČAK , J.BEDEKOVIĆA 22, ČAKOVEC

mob: 099 696 13 01

e-mail: jskvorc@dv.cvrcak.hr

RADNO VRIJEME: sve dane u tjednu od 7.00 – 14.00

Zadaća edukacijskog rehabilitatora u odnosu na dijete:

 • rano otkrivanje odstupanja u djetetovom razvoju
 • prevencija sekundarnih teškoća
 • prevencija socijalnog isključivanja na temelju različitosti
 • procjena razvojnih miljokaza i općenitog funkcioniranja djeteta
 • procjena potrebe za podrškom
 • kreiranje i provedba individualiziranih edukacijsko rehabilitacijskih planova i programa
 • poticanje razvoja motoričkih, perceptivnih, spoznajnih, komunikacijskih, emocionalnih, socijalnih te adaptivnih vještina kroz individualan rad s djetetom
 • praćenje i evaluacija djetetovog napretka

Zadaća edukacijskog rehabilitatora u odnosu na roditelje i obitelj:

 • upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem teškoće djeteta
 • pružanje podrške u prihvaćanju i razumijevanju djetetove teškoće
 • aktivno uključivanje roditelja u planiranje i implementaciju različitih aktivnosti
 • osnaživanje roditelja u osvještavanju i korištenju vlastitih i obiteljskih resursa, kao i onih na razini zajednice