Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Elmeri u senzomotoričkim aktivnostima

U skupini “Elmeri” svakodnevno se provode senzomotoričke aktivnosti u kojima djeca samostalno i zajednički istražuju mogućnosti različitih materijalnih poticaja uz podršku odgajatelja.

Senzomotoričke aktivnosti su aktivnosti koje djeca najčešće rade spontano, a pomoću njih istražuju svijet oko sebe koristeći sva svoja osjetila. Izloženost senzomotoričkim podražajima od najranije dobi djetetu pruža podršku u razvoju govora, pažnje, koordinacije. Najvažnije je istaknuti da dijete svijet oko sebe doživljava pokretom, igrom i osjetilima.

Redovitom i bogatom senzomotoričkom stimulacijom potičemo bolju samokontrolu, stabilnost emocionalnih stanja, povećava se prag tolerancije na frustracije i jača se senzomotorička inteligencija. U radu se koriste različiti senzomotorički poticaji: taktilne staze, taktilni memory, taktilne ploče, LED ploča za crtanje i raznovrsni rastresiti materijali koji su djeci uvijek dostupni.