PO Dječji vrtić “Maslačak”, J. Bedekovića bb, Čakovec /

RADNO VRIJEME:

od 7.00 do 14.00 sati

RAD SA STRANKAMA:

7.00 do 8.00 sati / 13.00 do 14.00 sati


INDIVIDUALNI RAZGOVORI ODGAJATELJA I RODITELJA

Moguće dobiti od individualnih razgovora odgajatelja i roditelja

Dobit za dijete je najvažnija !

Očekujemo kako će nakon pozitivno usmjerene razmjene informacija odgajatelj moći:

 • Kvalitetnije zadovoljiti djetetove potrebe u vrtiću
 • Biti će tolerantniji u poštivanju specifičnosti
 • Produbiti će se emocionalna veza jer što bolje pozna dijete, ono mu je važnije i bliže
 • Roditelj će s većim povjerenjem voditi dijete u vrtić, što podupire djetetov osjećaj sigurnosti
 • Nakon razgovora i odgajatelj i roditelj osjećaju se zadovoljnijima

Dobit za roditelja :

 • Roditelj dobiva mogućnost pratiti razvoj svog djeteta u vrtiću
 • Bolje će upoznati funkcioniranje vrtića i uvjete u kojima raste njegovo dijete
 • Moći će govoriti o svom djetetu; što za njega želi, što očekuje od vrtića
 • Potvrdit će se kao dobar roditelj u svojim očima i očima odgajatelja

Dobit za odgajatelja :

 • Bolje razumije dijete i roditelja, njihov način života u obitelji, vrijednosti i načine odgajanja, doznaje čemu se mora prilagoditi
 • Ima priliku govoriti o djetetu kako ga vidi, o životu i radu u vrtiću, o tome što očekuje od roditelja, što roditelj može očekivati od njega
 • Potvrđuje se kao kompletna stručna osoba u svojim i u očima roditelja

Potvrdu uspješnosti svog rada valja potražiti u djetetu kojeg odgajamo. Zdravo i veselo dijete koje pokazuje da nas voli kao roditelja ili kao odgajatelja, najljepši je pokazatelj naše uspješnosti. Ipak, kao odrasle osobe potvrdu svoje kompetentnosti očekujemo i od druge osobe, a ne samo od djeteta. Individualni razgovor odgajatelja i roditelja o napredovanju djeteta dobra je prilika za to.


ČLANCI:

 PAŽNJA KONCENTRACIJA U DJEČJOJ DOBIocx – gppweb
 SOCIOEMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA
 PRKOSNO DIJETE
 POVJERENJE SE GRADI ODRŽAVANJEM OBEĆANJA
 KAKO JE BITI OSJETLJIVO DIJETE
Razvoj pažnje

djeca-s-neurorizicima

Teškoće senzorne integracije

Aktivnosti koje potiču razvoj senzoričke integracije

Djeca s poteškoćama u razvoju

ZNAČAJ VRTIĆA I RODITELJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU DJETETA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

USPOREN RAZVOJ DJETETA

Kako se igrati kada je dijete uznemireno

POSTAVLJANJE JASNIH GRANICA U ODGOJU

KAKO SE NOSII S DJETETOVOM PRETJERANOM AKTIVNOŠĆU