Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Općenito

KAKO SMO POSTALI DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 13. sjednici održanoj 7. svibnja 2015. donijelo Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Cvrčak.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je suglasnost na odluku o osnivanju Vrtića, sukladno članku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Odlukom o osnivanju vrtića određeno je da osnivač imenuje privremenog ravnatelja koji je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada vrtića. Privremena ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak, Lidija Varošanec, imenovana je 12. studenog 2014, od strane gradonačelnika Grada Čakovca, temeljem članka 15. Zakona o ustanovama.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je temeljem članka 15.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dalo suglasnost na redoviti program odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi u novoosnovanom dječjem vrtiću (srpanj 2015.).

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji donio je rješenje kojim se odobrava početak rada i obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Cvrčak. Rješenje je postalo pravomoćno 16. listopada 2015.

Dječji vrtić Cvrčak upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu 3.veljače 2016. godine.

Početkom likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec, 1. ožujka 2016. godine, Dječji vrtić Cvrčak započinje s radom.

Sporazumom koji su potpisali osnivač (Grad Čakovec), v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Čakovec i privremena ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak, ugovori o radu zatečenih radnika su po sili zakona s 1. 03. 2016. godine preneseni iz Dječjeg vrtića Čakovec u Dječji vrtić Cvrčak.

Osnivač je 04.03.2016. godine imenovao tri člana u Upravno vijeće:

Hrvoje Novaković – predsjednik

Dragutin Balog – član

prim. mr. sc. dr. Marija HegedušJungvirth – član

Iz redova radnika predstavnik u Upravnom vijeću je odgojiteljica-mentorica Nevenka Žganec, a predstavnik roditelja Ivana Patarčec, dipl. iur.

Prva sjednica Upravnog vijeća održana je 16.03.2016. godine.

NAŠ LOGO

Logo Cvrcak