OBAVIJEST

Poštovani roditelji – korisnici usluge Dječjeg vrtića Cvrčak,

vezano uz Zaduženje za lipanj 2020. godine, došlo je do programskih poteškoća koje će, u što je moguće kraćem roku, biti riješene od strane programera. Zaduženjem za lipanj 2020. započeli smo sa sustavom e-uplatnica koji je potrebno programski usavršiti. Uplatnice koje su neispravne bit će korigirane i ponovno poslane.

Ispričavamo se, zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.