Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Plenarni predavači

🔍Kako možemo zajedno rasti za održivu budućnost, saznat ćemo na Dani predškolskog odgoja 2024. – “Zajedno rastemo za održivu budućnost” i to od četiri vrsne dame, svaka u svom području doprinosi unapređenju odgojiteljske profesije.

➡️Međusobnim umrežavanjem i zajedničkim promišljanjem svatko od nas može doprinjeti boljoj budućnosti onih koji su najranjiviji i još uvijek se ne mogu samostalno boriti za sebe – a to su djeca.💡

#zajednorastemo#danipredskolskog

Može biti slika sljedećeg: 4 ljudi i tekst "DANI PREDŠKOLSKOG ODCOJA PLENARNI PREDAVAČI ZAJEDNO RASTEMO izv.prof. dr.sc. Ivana Visković, Filozofski FilozofskifakultetuSplitu akultet Splitu Tatjana Žižek, mr. spec. prof. psihologije Centar odgojiobrazovanje Cakovec, Učiteljski fakultet Sveučilišta Odsjek dr.sc. Darinka Kiš- Novak Učiteljskif Sveučilišta Zagrebu, OdsjekuČakovcu Odsjeku Cakovcu Klara Bahtić, univ.mag.praesc.educ univ. educ Dječji DječjivrtićPrečko ortić Prečko"

🫧Svaki tjedan plenarni predavač jedan na Dani predškolskog odgoja 2024. – “Zajedno rastemo za održivu budućnost”

📌izv.prof. dr.sc. Ivana Visković sveučilišna je nastavnica na Filozofskom fakultetu u Splitu, znanstvenica u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, usmjerena na istraživanje kvalitete RPOO i pedagoške potpore djeci rane i predškolske dobi. Autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova, izlaže na znanstvenim i stručnim konferencijama, aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima koji mogu doprinijeti dobrobiti djece.

📌 S Vama će se družiti prvog dana stručnog skupa (18.4.2024.) i raspravljati o temi: Koncept održivog razvoja u RPOO – nužnost ili bajka

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i tekst

📌mr. spec. prof. psych. Tatjana Žižek dolazi iz Međimurja i radi kao školska psihologinja u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec s djecom s većim teškoćama u razvoju. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na istom studiju magistrirala na stručnom studiju iz područja školske i predškolske psihologije. Napredovala je u struci u zvanje stručnog suradnika savjetnika. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Dobitnica je Društvenog priznanja „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobiti doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva za 2018. godinu i u tri navrata nagrađena godišnjom nagradom od strane Ministarstva obrazovanja.Vanjska je suradnica na Učiteljskom fakultetu Odsjeka u Čakovcu u kolegijima Psihologija dječje igre, Razvojna psihologija, Socioemocionalni razvoj i dječja prava te Primijenjena razvojna psihologija. Bavi se stručnim istraživačkim radom i aktivno sudjeluje na domaćim i stranim znanstvenim i stručnim skupovima. Često provodi edukacijske radionice s odgojiteljima predškolske djece, učiteljima, edukacijskim rehabilitatorima i pomoćnicima u nastavi. Nastoji senzibilizirati širu javnost na poboljšanje kvalitete življenja i specifičnost potreba osoba s teškoćama u razvoju kao i afirmirati psihologijsku struku kroz njezinu primjenu u problemima svakodnevice korištenjem digitalnih tehnologija.Važnost igre u razvoju pojedinca ističe u stručnom aspektu, ali i živi i svjedoči vlastitim primjerom.

📌 S Vama će se družiti prvog dana stručnog skupa (18.4.2024.) i raspravljati o temi: Psihološka otpornost djece u kontekstu održivog razvoja

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i tekst "DANI PREDŠKOLSKOG ODCOJA PLENARNI PREDAVAČI ZAJEDNO RASTEMO mr. spec. prof. psych. Tatjana Žižek Centar za odgoj obrazovanje Čakovec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu Izlaganje na temu: Psihološka otpornost djece u kontekstu održivog razvoja"

📌dr. sc. biol. Darinka Kiš-Novak, PMF Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek ; dipl. ing. biologije s ekologijom, prof. biol. (MB 294914); viša predavačica / prof. v. š. u traj. zv., Učiteljski fakultet Obrazovanje i interes: polje prirodnih znanosti, dr. sc. biol. s mr. sc. biol. na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; biologija s ekologijom (ekologija voda); zdravstvena ekologija; konzervacijska biologija; volontiranje (međunarodna ekološka organizacija GREENPEACE London; UNICEF Škole za Afriku; zec Višnjan; STEM treneri ; STUDIKON voditeljica radionice iz Prirodoslovlja i dr.); terenska nastava iz prirodoslovlja; popularizacija prirodnih znanosti (sadašnji i bivši studenti učiteljskog i odgojiteljskog studija kao i šira zajednica). Autorica je znanstvenih i stručnih radova i knjige, koautorica poglavlja u knjigama i recenzentica. Aktivna je sudionica međunarodnih i domaćih znanstveno -stručnih skupova s objavljenim radovima i sažetcima.Suradnja: Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu, Entomološki muzej u Varaždinu, Biološki odsjek PMF-a u Zagrebu, Javna ustanova Aquatika , Prirodoslovni muzej u Beču, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Javna ustanova za zaštitu prirode, Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske i dr. Nakon rada u srednjoj i osnovnoj školi, primljena je na rad u Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, danas Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu. Nositeljica je većeg broja kolegija i mentorica diplomskih i završnih radova.Majka je troje djece.

📌S Vama će se družiti drugog dana stručnog skupa (19. 4. 2024.) i raspravljati o temi: “Biološka raznolikost kao preduvjet (zdravog) života”

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i tekst

📌Klara Bahtić, mag.praesc.educ diplomirala je 2018. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te radi kao odgojiteljica u Dječjem vrtiću Prečko.Od 2017. članica je međunarodne, nevladine i neprofitne organizacije OMEP, a početkom 2024. godine postala je predsjednicom OMEP-a Hrvatska. Godinama sudjeluje i izlaže na brojnim nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama te brani položaj mladih profesionalaca na svjetskim konferencijama Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Bila je dio nekoliko međunarodnih projekata koji su promicali djetetovu dobrobit u ranom djetinjstvu, a trenutno sudjeluje na međunarodnom Erasmus+ projektu i stvaranju online tečaja „ESDforECE“ za odgojitelje s ciljem usavršavanja na području održivog razvoja. Organizirala je i vodila dvogodišnji projekt u Dječjem vrtiću Prečko pod nazivom „Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u Dječjem vrtiću Prečko“.Kontinuirano se usavršava na području obrazovanja za održivi razvoj u ranom odgoju i obrazovanju. Njezini drugi profesionalni interesi uključuju istraživanja s djecom, digitalnu i medijsku pismenost odgojitelja i djece te rad s mladim odgojiteljima.

📌S Vama će se družiti drugog dana stručnog skupa (19. 4 2024.) i raspravljati o temi – Mali otisci, veliki utjecaj: Igra, učenje i održivost s pogledom na budućnost

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i tekst

📎 Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme https://forms.gle/dc9ogfxoUcRR9ian9

🏡Potražite jeftiniji smještaj za sudionike skupa u sklopu Terma Sveti Martin – https://secure.phobs.net/book.php?page=cross_selling… (iskoristite što je 17.4. neradni dan)Kod: DVCVRCAK2024#zajednorastemo#danipredskolskog