Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Područni odjel Maslačak

Vrtić Maslačak područni je odjel vrtića Cvrčak. U svom sastavu ima dvije jasličke i pet vrtičkih skupina. 

Jedna vrtička skupina radi po Montessori programu. Nit vodilja Montessori pedagogije je „Pomozi mi da učinim sam“. Svrha rada Montessori programa je osiguravanje poticajne sredine u kojoj svako dijete može biti slobodno i razvijati se individualno, te postupno ostvariti svoje potencijale i talente. Kroz razna područja potiče se samostalnost, osjetljivost, jezik, matematika, kozmički odgoj i likovnost. Montessori pristupom u ranom odgoju i obrazovanju osposobljavaju se djeca za samostalan i odgovoran život, te poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnje, zajedništva i tolerancije.

U vrtičkoj skupini „Little birds“ provodi se Poseban cjelodnevni program učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi. Cilj programa je omogućiti djeci razvijanja osjećaja za engleski jezik kroz igru, pokret i situacijsko spontano učenje te osigurati djeci razvoj komunikacije na stranom jeziku kao jedan od temelja cjeloživotnog učenja. Ovaj program  uvodi djecu u osnove engleskog jezika, omogućava im da na jednostavan i njima prihvatljiv način steknu znanje i osjećaj za engleski jezik. 

U vrtiću Maslačak provodi se i kraći program katoličkog vjerskog odgoja za djecu od 4. godine do polaska u školu. Program se provodi jednom tjedno u trajanju od jednog sata ( trenutno online) i besplatan je za djecu. Cilj programa je senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi i drugome a na poseban način prema Bogu. Vjerski odgoj u vrtiću ne podrazumijeva „učiti o Bogu“ već učiti živjeti s drugima i sa sobom a Bogu zahvaliti za ljepotu življenja i svakodnevne male stvari koje nam se događaju. Vjerski odgoj u vrtiću je igra, priča, stih, slobodno i kreativno izražavanje razgovorom, pjesmom, glazbom i molitvom.

U svim se skupinama u radu polazi od humanističkog pristupa teorije i prakse predškolskog odgoja.                          


Organizacija rada

PO  „MASLAČAK“

Josipa Bedekovića 22, Čakovec

Tel. 040/384-488

RADNO VRIJEME VRTIĆA

6.00-16.30 sati (dežurstvo 5.30 – 6.00)

Voditelj:  Nevenka Žganec

Zamjenik: Edita Lehkec

VRSTE PROGRAMA:

Redoviti program u trajanju od 10 sati dnevno

Montessori program

Posebni 10-satni program ranog učenja engleskog jezika

ORGANIZACIJA RADA – ODGOJITELJI

RbDobna skupina i vrsta programaRadno vrijeme    Neposredan rad
 Jutarnje dežurstvo5.30 – 6.00 
1.             MJ. JASLIČKA Djeca od 1.do 3.god. života5.30 – 12.30
8.00 – 14.00
9.30 – 15.30
5,5 sati
5,5 sati
5,5 sati
2.            III. JASLIČKA Djeca u 3.god. života6.30 – 12.30
10.15 – 16.15
5,5 sati
5,5 sati
  3.          IV SKUPINA     Djeca u 3. i 4.god.života6.30 – 12.30
9.30 – 15.30
5,5 sati
5,5 sati
4. V. SKUPINA  Djeca u 4. i 5. god. života6.30 -12.30
10.00 – 16.00
5,5 sati
5,5 sati
5. PROGRAM RANOG UČENJA ENGL. j. Djeca od 6. do 7.god.života7.00 – 13.00
9.00 – 15.00   
10.30 – 16.30  
5,5 sati
5,5 sati
5,5 sat
6.MONTESSORI PROGRAM Djeca od 3. do 7. god. života7.15– 13.15    
10.15 –  16.15
5,5 sati
5,5 sati
7.VIa SKUPINA  Djeca u 6. i 7. god. života6.30 – 12.30
10.00 – 16.00
5,5 sati
5,5 sati

ORGANIZACIJA RADA – SPREMAČICE

Rb.Radno mjestoRadno vrijeme
1.Spremačica I – vrtić7.00 -15.00
2.Spremačica I- vrtić9.00 -17.00
3.Spremačica I – jaslice9.30 – 17.30  
4.Spremačica I- jaslice9.30 – 17.30
5.Spremačica II6.30 – 14.30
6.Spremačica II7.00 – 15.00