Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

PROJEKT „MALI PODUZETNICI“ 2023.

Nosioci projekta: djeca, odgojitelji PO Stonoga, učenici i profesori ETŠ-a

Trajanje: tijekom cijele pedagoške godine

CILJ PROJEKTA:

-timski rad i kreativnost

– dobrobiti štednje

– odgovorno trošenje novca

– poticanje poduzetničkog duha

 ZADACI:

-proučavanje i upoznavanje novca

– upoznavanje s pojmom štednja

– upoznavanje s pojmom reklame

– izrada proizvoda za prodaju

– osmišljavanje logotipa i QR koda za proizvod

– radionice učenika i djece

– osmišljavanje poduzetničkog kutka u vrtiću

– suradnja s učenicima i profesorima ETŠ-a u oblikovanju proizvoda i njegovom plasmanu na tržište

TEME:

1. Novac

2. Štednja – kasice, štedne knjižice

3. Osmišljavanje proizvoda za prodaju => logotip, QR kod

4. Reklamiranje

5. Prodaja proizvoda

6. Zajedničko druženje svih sudionika projekta

OČEKIVANI ISHODI:

1. međusobna povezanost i suradnja vrtića i škole

2. racionalni i odgovorni stav prema novcu i štednji

3. razvijena svijest o povezanosti rada ( izrada proizvoda) i zarađivanja ( prodaja proizvoda)

4. uključivanje roditelja, uže i šire lokalne zajednice.