UPRAVNO VIJEĆE

Hrvoje Novaković – predsjednik
Dragutin Balog – član
prim.mr.sc.dr. Marija Hegeduš – Jungvirth – član
Nevenka Žganec – predstavnik radnika
Ivana Patarčec Ivanović, mag.iur. – predstavnik roditelja

 

POSLOVNIK o radu UV

 

SJEDNICE