Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Važnost zdrave hrane

Ideja raznih aktivnosti pod temom „Zdrava hrana” bila je upoznati djecu s važnošću zdrave prehrane za njihov rast i razvoj. Uključivanjem djece u pripremu zdravih obroka povećali smo motivaciju za konzumiranjem iste te samim time potaknuli djecu na iskustveno učenje. Osim same pripreme i konzumacije zdrave hrane također su se provodile aktivnosti manipuliranja, proučavanja i crtanja kukuruza, prepričavanja priče o jabuci te izrada voća i povrća od stiropora za simboličku igru. Time smo djelovali na cjelokupan razvoj djece prateći individualne interese.