Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Vježbe evakuacije

Od 28.1 – 3.2.2021.  u suradnji s Zavodom za kontrolu kvalitete i conzulting  u DV Cvrčak održavale su se praktične vježbe evakuacije po svim objektima i u svim odgojnim skupinama. Svakoj skupini je objašnjeno što je potres i kako se ponašati za vrijeme potresa. Djeca su uz pratnju svojih odgojitelja izašla iz zgrade prema predviđenim pravcima evakuacije na predviđeno mjesto prikupljanja i prihvata. Cilj vježbe je bio provjera provedbe Plana evakuacije i spašavanja u Dječjem vrtiću Cvrčak, provjera osposobljenosti djelatnika i djece za postupanje u slučaju izvanrednih situacija.