PO MASLAČAK

Josipa Bedekovića 22, Čakovec

Tel. 040/384-488

Tel. 040/384-121 stručni suradnik- defektolog Božena Batisweiler

 

RADNO VRIJEME VRTIĆA

5.4516.30 sati

 

VRSTE PROGRAMA:

Redovni program u trajanju od 10 sati dnevno

Montessori program

 

VODITELJ VRTIĆA: NEVENKA ŽGANEC

ZAMJENIK VODITELJA: KATARINA OBADIĆ

 

ORGANIZACIJA RADA – ODGOJITELJI

 
RB Dobna skupina i vrsta programa Ime i prezime Radno vrijeme
1.

MJ.ML.SKUPINA

Djeca od 3.do 4.god. života

Robertina Brica

Nikolina Pikl

6.30-12.30

9.45-15.45

2.

V SKUPINA

Djeca u 5.godini života

Katarina Obadić

Aniko Kovačić

7.00 – 13.00

10.00– 16.00

3.

MONTESSORI PROGRAM

Djeca od 3. do 7. god. života

Dijana Horvat

Alenka Novak-Sabol

7.30-13.30

10.00-16.00

4.

MJEŠOVITA  SKUPINA

Djeca u 4. i 7. god. života

Danijela Vadlja

Dušanka Mihalić

7.00-13.00

10.00-16.00

5.

VI.SKUPINA

Djeca u 5. i 6. godini života

Ljiljana Smiljanić

Nevenka Žganec

7.30-13.30

10.30-16.30

ORGANIZACIJA RADA – SPREMAČICA I POMOĆNA KUHARICA

 
RB Ime i prezime Radno vrijeme
1. Nada Šestan 10,30-18,30
2. Darija Petran (zamjena za porodiljni Gordana Bogoevski Budiša) 9,00 -17,00
3. Gordana  Papić 7,00-15,00

 

m02 m01