PO MASLAČAK

Josipa Bedekovića 22, Čakovec

Tel. 040/384-488

Tel. 040/384-121 stručni suradnik- defektolog Božena Batisweiler

 

RADNO VRIJEME VRTIĆA

5.4516.30 sati

 

VRSTE PROGRAMA:

Redovni program u trajanju od 10 sati dnevno

Montessori program

 

VODITELJ VRTIĆA: NEVENKA ŽGANEC

ZAMJENIK VODITELJA: KATARINA OBADIĆ

 

ORGANIZACIJA RADA – ODGOJITELJI

 

RB Dobna skupina i vrsta programa Ime i prezime Radno vrijeme

Neposredan

rad

1.

IV.SKUPINA

Djeca od 3.do 4.god. života

 

Sakupljanje Monte. i VIb

Ljiljana Smiljanić

Nevenka Žganec

Melanija Kolmanić

Melanija Kolmanić

5.45-11.45

9.30-15.30

8.00-12.30

6.30-7.30

5,5 sati

5,5 sati

4,5

1

2.

           V. SKUPINA

Djeca u 4. i 5.godini života

Robertina Brica

Nikolina Pikl

6.30 – 12.30

10.00– 16.00

5,5 sati

5,5 sati

 

3.

MONTESSORI PROGRAM

Djeca od 3. do 7. god. života

Dijana Horvat

Alenka Novak-Sabol

7.30-13.30

10.15-16.15

5,5 sati

5,5 sati

4.

VI.a  SKUPINA

Djeca u 5. i 6. god. života

Katarina Obadić

Aniko Kovačić

7.00-13.00

10.00-16.00

5,5 sati

5,5 sati

5.

VI.b SKUPINA

Djeca u 5. i 6. godini života

Danijela Vadlja

Dušanka Mihalić

7.30-13.30

10.30-16.30

5,5 sati

5,5 sati

 

ORGANIZACIJA RADA – SPREMAČICA I POMOĆNA KUHARICA

 

RB Ime i prezime Radno vrijeme
1. Nada Šestan 10.30-18.30
2. Ivana Moslavac (zamjena za Zadravec Klaru) 9.00 -17.00
3. Gordana  Papić 7.00-15.00

 

m02 m01