Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori za djecu predškolske dobi

Montessori program provodi se u područnom odjelu „Maslačak“ u jednoj odgojnoj skupini, s djecom u dobi od 3.-7. godine života. U skupini rade dvije odgojiteljice sa završenom Montessori edukacijom – Dijana Horvat i Alenka Novak Sabol.

Cilj Montessori programa je pomoću pribora i Montessori vježbi poticati razvoj svih djetetovih prirodnih potencijala te mu pomoći da se razvije u samosvjesno, kreativno i uravnoteženo ljudsko biće.

Specifično strukturirana okolina jedna je od posebnosti Montessori programa a obuhvaća pribore koji potiču razvoj dječje samostalnosti, osjetilnosti, jezika, matematike, kozmičkog odgoja i glazbenog odgoja.

Svakodnevno se provode dva Montessori kruga, jedan u prijepodnevnim satima a drugi u poslijepodnevnim satima. Kako bi djeca zadovoljila svoje interese i potrebe u sobi dnevnog boravka postoje slijedeći centri: obiteljski centar, centar likovnosti, centar građenja i manipulativni centar.

Individualan Montessori pristup pomaže djetetu da najbolje razvija svoje sposobnosti. Moto Montessori pedagogije je „Pomozi mi da učinim sam“ i na taj način Montessori pedagogija je vrlo kvalitetna priprema za budućnost. Montessori metoda pomaže djetetu da se razvije u sretnog i zadovoljnog čovjeka.

MONTESSORI BROŠURA