Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Kutak za roditelje

Jedna od važnih sastavnica odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi jest suradnja s roditeljima. Educiranost, profesionalnost i susretljivost glavne su odlike stručnih djelatnika koje čine temelj partnerskih odnosa s roditeljima.

U svom radu odgojno-obrazovni radnici primjenjuju slijedeće oblike suradnje s roditeljima:

  • boravak roditelja u vrtiću
  • individualne razgovore s roditeljima
  • roditeljske sastanke
  • stručna predavanja
  • kutiće za roditelje (oglasne ploče za roditelje)
  • kutak za roditelje (web stranica)
  • druženja, svečanosti i izlete

BORAVAK RODITELJA U VRTIĆU

Omogućavanje boravka roditelja u vrtiću tijekom perioda adaptacije djeteta jedan je od vidova otvorenosti naše ustanove prema roditeljima. Koristeći tu mogućnost roditelji su prisutni u vrtiću tijekom prvih nekoliko dana boravka djeteta u vrtiću. Boravak s djetetom u vrtiću omogućava stvaranje međusobnog povjerenja između odgojitelja i roditelja te ima za posljedicu stvaranje partnerskog odnosa te osjećaja sigurnosti kod roditelja i djeteta.

INDIVIDUALNI RAZGOVORI S RODITELJIMA

Svakodnevna komunikacija roditelja i odgojitelja prilikom dolaska i odlaska djeteta nije dovoljna za kvalitetnu razmjenu informacija o napredovanju djeteta ili o eventualnim poteškoćama koje dijete iskazuje. Stoga su jedan od važnijih oblika suradnje individualni razgovori koje odgajatelji nude roditeljima djece kako bi ih informirali o svakodnevnom funkcioniranju njihova djeteta, njegovim razvojnim mogućnostima i potrebama, te pružili stručan savjet o poticanju psihofizičkog razvoja djeteta. Svaki roditelj u bilo kojem trenutku može i sam zatražiti individualni razgovor s odgajateljima skupine.
Zbog toga, odgojitelji dogovaraju s roditeljima individualne razgovore izvan radnog vremena predviđenog za rad u skupini, kako bi neometano mogli voditi razgovor.

RODITELJSKI SASTANCI

Tijekom pedagoške godine svaki odgojno-obrazovni radnik mora održati barem četiri roditeljska sastanka. U kolovozu i rujnu to su informativni sastanci za roditelje novo upisane djece.

Roditeljski sastanci mogu biti informativnog tipa (aktualna zbivanja u skupini, predstave, svečanosti, izleti, ritam dana u vrtiću i sl.), ili komunikacijskog tipa (obrada neke stručne teme od strane odgojitelja uz aktivno uključivanje roditelja kroz igru i diskusiju ).

KUTIĆI ZA RODITELJE

Posredan oblik suradnje s roditeljima ostvareuje se putem “Kutića za roditelje“. U njima roditelji mogu pročitati koje se aktivnosti provode u skupini, izjave djece o nekoj temi, kao i obradu neke stručne teme o odgoju, njezi, rastu i razvoju djeteta.

Stručni djelatnici koji rade neposredno u skupini  u “kutiće” unose i aktualnosti vezane za događanja u njihovoj skupini kao i pojedine stručne članke prema svojem odabiru ili prema odabiru stručnog suradnika.

SURADNJA STRUČNIH SURADNIKA S RODITELJIMA

Suradnja s roditeljima započinje s inicijalnim intervjuom prilikom upisa djeteta u vrtić. Roditelji i stručni suradnici već tada počinju s razmjenom važnih informacija u svrhu osiguravanja što boljeg zadovoljenja potreba djeteta. Od roditelja se prikupljaju podaci o navikama i potrebama djeteta, dotadašnjim iskustvima s jaslicama/ vrtićom i sl.
Suradnja stručnih suradnika s roditeljima odvija se tijekom cijele godine kroz individualne savjetodavne, i savjetodavno-tretmanske razgovore, koji se također dogovaraju individualno prema potrebama i interesu roditelja te mogućnostima i područjima rada stručnih suradnika.

Na web stranici Vrtića postoji rubrika “Kutak za roditelje” u okviru koje stručni suradnici mjesečno pripremaju stručne teme za roditelje.