Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

POZIV ZA SUDJELOVANJE -Dani predškolskog odgoja- “Zajedno rastemo: Djetinjstvo-kulture i mogućnosti”

Pozivamo Vas da svoje sudjelovanje na stručnom skupu prijavite putem obrascahttps://forms.gle/cyG4dR81u6DuJ9gY8Prijava najkasnije do 1.9.2022. Svi detalji nalaze se u prilogu....

KONAČNI REZULTATI UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

IZLOŽBA DJEČJIH LIKOVNIH RADOVA- MO CVRČAK- 13.-15.6.2022.

PRAVILNIK O RADU DV CVRČAK

Obavijest o šifri djeteta

Dani predškolskog odgoja- „Zajedno rastemo: Djetinjstvo – kulture i mogućnosti“

Dječji vrtić „Cvrčak“ Čakovec u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu srdačno pozivaju sve zainteresirane za odgoj i obrazovanje...

Upute o e-Upisima

Predavanja za roditelje- Grad Čakovec – prijatelj djece- “Roditelji, gdje ste?”

Detalji u prilogu.

e-Upisi 2022./2023.

OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u DV Cvrčak i program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

POSTUPANJE S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE- COVID 19

Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2,postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije sosvrtomna osobe kojesu preboljele COVID-19...