Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Rano učenje engleskog jezika

  Globalizacija i promjene u društvu  koje su uvjetovane napretkom i razvojem općenito, zahtijevaju određena znanja i vještine koje nam omogućuju da se što lakše prilagodimo promjenama. Ključne kompetencije za život u 21. stoljeću : kreativnost i inovacije, kritičko mišljenje i rješavanje problema, komunikacija i suradnja zahtijevaju drugačiji pristup odgoju i obrazovanju djece već od najranije dobi. Sve je izraženija potreba za znanjem stranog jezika zbog uspostavljanjem uspješne komunikacije ljudi iz različitih krajeva svijeta. Dovoljno ranim početkom učenja stranog jezika pridonijet će se razumijevanju i stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima. Osim toga, djeca koja započnu s učenjem stranog jezika u ranoj dobi bolje razumiju i svoj materinji jezik jer postaju svjesna jezika kao fenomena. Upravo iz tih razloga, poznavajući dobrobit ranog učenja stranoga jezika za djecu predškolske dobi, odlučili smo u naš vrtić uvesti Posebni  10 satni programa ranog učenja engleskog jezika.  

  Rano učenje stranog jezika  iznimno je važno započeti u što ranijoj dobi jer u tom razdoblju djeca uče i usvajaju jezik bez predrasuda o samome jeziku. Dijete u ranoj dobi uči i usvaja jezik prirodno uz igru i različite dnevne aktivnosti.  U Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje navodi se situacijski pristup kao najprimjereniji pristup učenju jer ono djetetu omogućuje „upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranoga jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija.“ (NKRPOO, 2014: 28). Situacijski pristup učenju zalaže se za provođenje različitih aktivnosti uz igru, pokret, glazbu, ritam i svakodnevnu komunikaciju. Aktivnosti se planiraju i organiziraju prema djetetovima potrebama, interesima i željama. Naglasak se stavlja na okruženje koje određuje kvalitetu onoga što su djeca ostvarila i postigla. Kod situacijskog pristupa učenja stranoga jezika u ranoj i predškolskoj dobi od iznimne su važnosti adekvatni prostorno-materijalni uvjeti, odgojitelji kao refleksivni praktičari sa kvalitetnim kompetencijama za rad, mediji  te različite igre, pjesme i brojalice kao pomoć u učenju i usvajanju stranoga jezika.

CILJ PROGRAMA

Omogućiti djeci razvijanje osjećaja za engleski jezik te kroz igru, pokret i situacijsko spontano učenje osigurati djetetu razvoj komunikacije na stranom jeziku kao jedno od  temelja cjeloživotnog učenja.

ZADAĆE PROGRAMA

  • poticati cjeloviti razvoj djeteta
  • poticati interes za komunikaciju na engleskom jeziku
  • razvijati osjetljivost za drugi fonološki sustav i izražavanje na

stranom jeziku koji nije materinski

  • razvijati jezične vještine, slušanje i govorenje engleskog jezika
  • usvajati rječnik i jezičnu strukturu engleskog jezika
  • zadovoljavati djetetove osnovne i individualne potrebe
  • uvažavati djetetove individualne osobnosti i posebnosti prilikom usvajanja

engleskog jezika

  • poticati dijete na stjecanje novih vještina, sposobnosti i znanja, posebno govornih sposobnosti vezanih za učenje engleskog jezika
  • poticati dijete na  uočavanje i poštivanje raznolikosti kultura

U  Posebni  10 satni programa ranog učenja engleskog jezika, uključeno je šezdesetak djece podijeljeno u tri odgojne skupine (djeca između 5. i 6. godine života),  jedna odgojna skupina u područnom objektu „Maslačak“ te dvije odgojne skupine u matičnom objektu „Cvrčak“. Program provode educirani odgojitelji  koji svoje kompetencije za podučavanje engleskog jezika sustavno  nadograđuju sudjelovanjem na različitim edukacijama i radionicama.