Gordana Patarčec, pedagog

Matični objekt L.Ružičke 2, Čakovec / mob: 099 620 3488

RADNO VRIJEME:

od 7.00 do 14.00 sati

RAD SA STRANKAMA:

7.00 do 8.30 sati / 13.00 do 14.00 sati

RAD DJECE NA PROJEKTU

LAGANJE KOD DJECE

POSTOJE LI SUPERRODITELJI

ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

DJEČJI CRTEŽ KAO KOMUNIKACIJSKO SREDSTVO