Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Matični objekt

Dječji vrtić “Cvrčak” sastoji se od šest odgojno-obrazovnih skupina. Odgojno-obrazovni rad naše ustanove usmjeren je na uvažavanje individualnih potreba djece i razvoj svih njegovih potencijala i sposobnosti uz uvažavanje različitosti kulture i odgojno-obrazovnog djelovanja. Otvorenost, izgradnja odnosa i aktivno uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces koji je temeljen na povjerenju, suradnji i partnerstvu pridonosi stvaranju zajednice koja gradi, produbljuje i održava odnose vrtića, obitelji i lokalne zajednice. Uključujemo se u različite projekte na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U dječjem vrtiću “Cvrčak” provodi se “Poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika djece predškolske dobi” koji se temelji na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi. U odgojno-obrazovnom radu naglasak se stavlja na stvaranje poticajne i fleksibilne okoline i osiguravanje zadovoljenja specifičnih potreba, osobnih ritmova i strategija učenja djece. Naglasak se stavlja na razvoj kompetencija koje potiču djecu na istraživanje, postavljanje pitanja, otkrivanje i zaključivanje. Kroz projekte koji se provode potičemo djecu na odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, prihvaćanje različitosti, međusobno pomaganje i poticanje međukulturalne suradnje. Kako bismo kod djece razvili kulturnu svijest podržavamo stvaralačko izražavanje ideja i iskustava u mnogim umjetničkim područjima koja uključuju likovne aktivnosti, glazbu, ples, a u kojima sudjeluju profesori i studenti Učiteljskog fakulteta u Čakovcu kroz likovne i glazbene vježbaonice. Veliku važnost pridajemo promicanju zdravih stilova života: zdrava prehrana, usvajanje higijenskih navika i redovite tjelesne aktivnosti.

DV Cvrčak, jaslice , smještene su u ulici Lavoslava Ružičke  2  pored matičnog vrtićkog objekta Cvrčak, u neposrednoj blizini centra Čakovca.

Iza vrtića imamo  opremljeno, poticajno, sigurno i  prostrano dvorište  s velikim stablima koje stvaraju duboku hladovinu te  djeca tijekom cijele pedagoške godine mogu boraviti na svježem zraku.

Jaslice MO  Cvrčak   mjesto je kvalitetnog življenja koji skrbi o inkluziji i cjelovitom razvoju svakog djeteta te primjenjuje pristup temeljen na njihovim razvojnim i osobnim karakteristikama, interesima i sposobnostima pri čemu se posebna pažnja pridaje uvažavanju različitosti i njegovanju tradicije i kulture kraja.

Posebno se cijeni i njeguje kvalitetna suradnja s roditeljima i širom društvenom zajednicom.

Suradnička kultura našega vrtića ostvaruje se osnaživanjem osobnih i profesionalnih kompetencija odgojitelja.

Cijenimo i živimo različitost sposobnosti, vještina,  znanja svih sudionika vrtića ( odgojitelji, stručni tim, spremačice, kuhari, domari, administrativno osoblje).

U svim skupinama provode se projekti  ˝ Rana stimulacija osjetila ˝ i  ˝Održivi razvoj ˝.


Organizacija rada

MATIČNI OBJEKT

L. Ružičke 2, Čakovec

Tel. 040/ 390 501  ravnateljica

Fax. 040/ 391 510   

RADNO VRIJEME JASLICA I VRTIĆA:

6.00-16.00sati (dežurstvo 5.30- 6.00)

Produljeni boravak do 18.00 sati

VRSTE PROGRAMA:

Redoviti program u trajanju od 10 sati dnevno

Poseban 10 satni program ranog učenja engleskog jezika

ORGANIZACIJA RADA – ODGOJITELJI

RBDobna skupina i vrsta programaRadno vrijemeNeposredan rad
1.II. JASLIČKA Djeca od 1-2 godine6.00 – 12.00 9.45 – 15.455,5 sati 5,5 sati
2.MJEŠOVITA JASLIČKA Djeca od 1. do 3. godine6.30 –  12.30 10.15 – 16.15 8.30 – 14.305,5 sati 5,5 sati 5,5 sati
3.III. JASLIČKA Djeca u 3.god. života5.45 – 11.45 10.15 – 16.155,5 sati 5,5 sati
4.IV.A SKUPINA Djeca od 3. do 4.god. života6.30 – 12.30 10.00 – 16.005,5 sati 5,5 sati
5.IV.B SKUPINA Djeca od 3. do 4.god.života5.45 – 11.45 10.15 – 16.155,5 sati 5,5 sati
6.V.A SKUPINA Djeca u 4. i 5.god.života5.30 – 11.30 9.30 – 15.305,5 sati 5,5 sati
7.V. B  SKUPINA Djeca u4. i 5. god. života6.30 – 12.30 10.00 – 16.005,5 sati 5,5 sati
8.VI. A1  SKUPINA Djeca u 5. i 6. god. života6.30 – 12.30 10.00 – 16.005,5 sati 5,5 sati
9.VI. A2 SKUPINA Djeca u 5. i 6.god. života6.00 – 12.00 10.00 – 16.005,5 sati 5,5 sati
10.VI. B1  SKUPINA Djeca u 6. i 7.god. života6.30 – 12.30 10.15 – 16.155,5 sati 5,5 sati
11.VI. B2  SKUPINA Djeca u 6. i 7.god. života6.30 – 12.30 10.00 – 16.005,5 sati 5,5 sati
12.Produljeni boravak*16.00– 18.00

*Preko projekta „Vrtić po Vašoj mjeri!“

ORGANIZACIJA RADA – SPREMAČICE, PRALJE

RBRadno mjestoRadno vrijeme
1.Spremačica I – jaslice9.00-17.00
2.Spremačica II – jaslice10.30-18.30
3.Spremačica I – vrtić11.00-19.00
4.Spremačica II – vrtić9.00-17.00
5.Spremačica – vrtić (1/2)12.00 – 16.00
6.Pralja7.00 – 15.00

ORGANIZACIJA RADA –KUHINJSKO OSOBLJE

RBRadno mjestoRadno vrijeme
1.Glavna kuharica6.00-14.00
2.Kuhar6.30-14.30
  3.Kuharica6.30-14.30
  4.Kuharica6.30-14.30
3.Pomoćna kuharica7.00-15.00