Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Financijsko poslovanje

FINANCIJSKI AKTI VRTIĆA

Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. g.

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. g.

Odluka o usvajanju Plana financijskog poslovanja za 2021. i projekcije plana za 2022. i 2023.

Plan nabave za 2021.g

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2021.g

I. izmjene i dopune plana nabave za 2020.g

Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2020.g

Financijski plan 2020. i projekcije za 2021-2022

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2020. godinu

II.Izmjene i dopune plana za 2019._DV_Cvrcak_

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu

PLAN NABAVE ZA 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019.

Plan nabave 2019

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2019.

Financijski plan 2019. i projekcije za 2020-2021

Izmjene i dopune plana nabave za 2018.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.

Financijski plan 2018. i projekcije za 2019-2020

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2018.

Financijski plan DV Cvrcak

Obrazloženje plana financijskog poslovanja

Odluka o usvajanju plana nabave

Plan nabave

Financijski izvještaji

DV Cvrčak 1.1.-31.12.2021. – Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4

Bilješke uz financijske izvještaje DV Cvrcak 1.1.-31.12.2021

DV Cvrčak 1.1.-31.12.2020. – Obrasci financijskih izvještaja v.6.0.2

Bilješke uz financijske izvještaje DV Cvrcak 1.1. – 31.12.2020

FINANCIJASKI IZVJEŠTAJ 1.1.-31.12.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019

Financijski izvjestaji 2018  Bilješke uz financijske izvještaje za 2018

Izvještaj – Dječji vrtić Cvrčak 2017. Bilješke uz financijske izvještaje DV Cvrčak

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA 2016

Bilješke uz izvještaj o ostvarenju plana i programa rada i financijskog poslovanja