Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

KONAČNI REZULTATI NAKNADNIH UPISA U MO CVRČAK ZA PED. GODINU 2023./2024.

REZULTATI NAKNADNIH UPISA U MO CVRČAK ZA PED. GODINU 2023./2024.

NAKNADNI UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

KONAČNI REZULTATI UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Upute o e-Upisima za pedagošku godinu 2023/2024.

Obavijest o upisima u pedagošku godinu 2023/2024.

Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca

Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece

POZIV ZA SUDJELOVANJE -Dani predškolskog odgoja- “Zajedno rastemo: Djetinjstvo-kulture i mogućnosti”

Pozivamo Vas da svoje sudjelovanje na stručnom skupu prijavite putem obrascahttps://forms.gle/cyG4dR81u6DuJ9gY8 Prijava najkasnije do 28.9.2022. Rana kotizacija (za uplate do...

Poziv na sjednicu UV DV Cvrčak na dan 21.5.2024.

Odgovorno prema sebi kroz e-Twinning projekt „I am Fine at School“

Djeca skupine „Trešnjice“ Dječjeg vrtića Cvrčak Čakovec sa svojim odgojiteljicama Helenom Fajić iValentinom Bel uključena su u e-Twinning projekt „I...

Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima

Obavijest kandidatima sudionicima natječaja – DOMAR

Natječaj – radno mjesto Odgojitelj, određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

MO Cvrčak – vrtić

Kao šećer na kraju, danas vam predstavljamo naš matični objekt koji možete posjetiti za vrijeme Dana otvorenih vrata – MO...

Odluka o izmjena i dopunama Pravilnika o upisima

Cvrčkov list za mjesec svibanj, 2024.

MO Cvrčak – jaslice

Danas vam predstavljamo jaslički dio našeg matičnog objekta koji možete posjetiti za vrijeme Dana otvorenih vrata – MO Cvrčak DV...