Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Raspored logopedske terapije po vrtićima u pedagoškoj godini 2022./2023.

Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca

Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece

Upute o naknadnim E upisima 2022 – 2023

Obavijest roditeljima – korisnicima usluga iz vanjskih općina

Poštovani roditelji sa registriranim prebivalištem ili boravištem iz općina i gradova van Čakovca da nam za potrebe službe do 20....

Odluka o imenovanju zamjenika predstavnika roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Cvrčak od 22.09.2021. do 21.09.2025.

Meningokokna sepsa