Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Istraživačke aktivnosti u Iskricama


Kako bi poticali dječju kreativnost, njihovu maštu i spoznajni razvoj, djeci nudimo mnoštvo
neoblikovanog materijala kojeg oni koriste u svojim aktivnostima. Nove likovne tehnike i materija
djeca znatiželjno istražuju, kao i nove poticaje u građevnom i istraživačkom centru. Postojeće znanje
nadograđuju novim spoznajama i kroz praktične aktivnosti mogu vidjeti kako materijale iz
svakodnevnog života ( npr. pjenu za brijanje, tek. sapun za ruke idr.) možemo implementirati u igru.
Njihovi se vidici šire, usvajaju nove spoznaje i razvijaju kreativnost.