Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Skupina „Balončići“ iz dječjeg vrtića Cvrčak nagrađena nacionalnom oznakom kvalitete za eTwinning projekt „Use Your Mind Learn Play“

U pedagoškoj godini 2021. /2022. skupina „Balončići“  i njihovi odgojitelji sudjelovali su u eTwinning projektu „Use Your Mind Learn Play“. U projekt su bila uključena djeca u dobi između 4. i 11. godine života, njihovi roditelji, odgojitelji i učitelji iz Turske, Rumunjske, Bugarske, Poljske i Hrvatske. Vođeni idejom  da je igra pravi alat koji priprema dijete za stvarni život, kroz različite  projektne aktivnosti, temeljenih na igri, poticao se cjelovit razvoj svakog pojedinog djeteta. Djeca su putem osmišljenih aktivnosti i igre usvajala vještine potrebne za život u 21. stoljeću: kreativnost, kritičko razmišljanje, komunikaciju i suradnju. Provedeno je niz aktivnosti na temu STEM i umjetna inteligencija. Nakon provedbe projekta djeca  sukladno svojoj dobi  koristite Web. 2.0. alate, kritički i kreativno pristupaju rješavanju problema, odgovornije i sigurnije koristiti internet, ovladala su vještinama timskog rada, ojačala su svoje socijalne i komunikacijske vještine. Tijekom provedbe ovog eTwinning projekta korištene su razne pedagoške inovacije. Projekt je interdisciplinaran i integriran u kurikulum, a u provedbi aktivnosti korišten je multidisciplinarni pristup. Vrijednost projekta ogleda se u suradnji djece različitih uzrasta. Suradnja i komunikacija između partnerskih škola i vrtića ostvarene su putem zajedničkih aktivnosti i zoom sastanaka gdje su djeca dobila priliku razgovarati sa svojim vršnjacima. Tijekom provedbe projekta korišteno je niz Web 2.0 alata u svrhu realiziranja projektnih aktivnosti te dokumentiranja istih. Na temelju rezultata dobivenih putem evaluacijskih anketa, svi sudionici ocijenili su projekt odličnim. Projekt je nagrađen nacionalnom oznakom kvalitete i u Turskoj, Rumunjskoj, Poljskoj i Bugarskoj.