Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Uključi me i naučit ću – postali smo pekari pravi

Uključivanjem djeteta u svakodnevne aktivnosti, pomažemo mu upoznati svijet koji ga okružuje. Uspostavljanjem spoznajnog dijaloga s djetetom utječemo na dječji cjelokupni razvoj u ranoj dobi. U mjesecu listopadu obilježili smo dane zahvalnosti i dane kruha. Spoznali na koji način se treba odnositi prema hrani i što hrana znači za živa bića. Kao pravi kuhari upoznali smo važnost higijene kao prvog koraka u pripremi hrane. Djeca su iskustveno naučila kako se barata nožićima, kako se koristi ribež, na koji način se valja tijesto, kako se koristi aparat za vafle, kako se peku kesteni. Prilikom kestenijade djeca su naučila kako se postupa s vatrom i koliko je važno prilikom paljenja vatre u blizini imati vodu za gašenje vatre.
Prilikom pečenja finih kolačića djeca su istraživala svim osjetilima. Uz cjelovremeno prisutne vizualne podražaje, djeca su  taktilno istraživala namirnice kada su mijesila tijesto te su istovremeno jačala mišiće šake i prstiju. Korištenjem raznih začina, voća i povrća djeca su istraživala namirnice olfaktivno i gustativno.