Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

UZ 30-tu GODIŠNJICU INKLUZIJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK ČAKOVEC

UZ 30-tu GODIŠNJICU  INKLUZIJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK ČAKOVEC

 Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u Dječji vrtić Cvrčak  Čakovec (tadašnji Dječji centar Čakovec), započelo je 1989. godine, otvaranjem dviju posebnih odgojnih skupina u vrtiću Maslačak. S obzirom da je tadašnji Dječji centar Čakovec jedini od svih predškolskih ustanova u Međimurskoj županiji osiguravao sve potrebne uvjete za uspješno provođenje integracije, uključivala su se djeca s  područja cijele županije. U 13 godina postojanja posebnih odgojnih skupina u vrtiću Maslačak, bilo je uključeno 79 djece različitih vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju (oštećenje vida, oštećenje sluha, poremećaji govorno – glasovne komunikacije, promjene u osobnosti uvjetovane organskim čimbenicima, poremećaji u ponašanju, motorička oštećenja, snižene intelektualne sposobnosti, autizam, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, višestruke teškoće). Ukidanjem posebnih odgojnih skupina 2002. godine, započet je proces inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojne skupine. U prosjeku je svake pedagoške godine bilo uključeno 26-tero djece različitih vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju u svih deset  vrtića koji su tada bili  u sastavu Dječjeg vrtića Čakovec. U pedagoškoj godini 2009. otvorena je u sklopu vrtića Maslačak skupina alternativnog  Montessori programa u koju se također uključuju djeca s teškoćama u razvoju. Podjelom Dječjeg vrtića Čakovec na dvije ustanove (Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica), proces inkluzije  nastavljen je  u obje ustanove. U prosjeku svake pedagoške godine u Dječji vrtić Cvrčak uključeno je 13 djece s teškoćama u razvoju s Nalazom i mišljenjem  Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i još 10 djece s odstupanjima u razvoju i specifičnim razvojnim poremećajima. Za provođenje uspješne inkluzije  neophodno je  osiguranje  svih  potrebnih  uvjeta – prostornih, materijalnih, organizacijskih, stručne zastupljenosti u vidu osiguranja stručnih djelatnika edukacijskog rehabilitatora, psihologa, logopeda, pedagoga, zdravstvene voditeljice. Posebno je značajna uloga odgajatelja koji su u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju, njihovi stavovi, educiranost, senzibiliziranost, želja za učenjem i motiviranost za rad. Posljednjih godina za svako dijete s težim teškoćama u razvoju osigurana je i podrška pomagača.  Kroz proces inkluzije  omogućava se djeci s teškoćama u razvoju da odrastaju  pod jednakim uvjetima kao i zdrava djeca, da se  razvijaju u skladu sa svojim sposobnostima u optimalnim uvjetima. Istovremeno se ostala djeca osposobljavaju za suživot i odrastanje uz toleranciju i prihvaćanje različitosti. Posebna se pozornost posvećuje radu s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, suradnji s ustanovama  i udrugama koje  pružaju stručnu pomoć i podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima.

Grad Čakovec, osnivač Dječjeg vrtića Cvrčak Čakovec, među prvima je u Republici Hrvatskoj prepoznao potrebu inkluzije djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi  u ustanove za rani odgoj i obrazovanje, te na inicijativu roditelja i udruga osigurao sve potrebne uvjete za njeno uspješno tridesetogodišnje  provođenje.