Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Obavijest za roditelje

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

L.RUŽIČKE 2 ,ČAKOVEC

KLASA: 601-01/21-01/17

URBROJ: 2109-99-02-21-1

Čakovec, 17.3.2021.

OBAVIJEST

ZA SVE RODITELJE

Poštovani  roditelji/skrbnici – korisnici usluga,

obzirom na situaciju vezanu uz epidemiološke mjere uzrokovane COVID-19 bolesti molimo vas da timskom suradnjom postignemo zdravo i sigurno okruženje za našu djecu uvažavajući slijedeće preporuke:

1. Izostanak djeteta iz vrtića molimo javiti odgojitelju i navesti razlog izostanka.

2. Djecu sa simptomima temperature, kašlja, proljeva i slično – ne voditi u vrtić – obavezno javiti razlog odgojitelju u skupini.

3. Ako je dijete u samoizolaciji obavezno javiti odgojitelju.

4. Ako je roditelj upućen na testiranje dijete preventivno ostavlja kod kuće do nalaza.

5. U slučaju preventivnog djetetovog ostanka kod kuće obavijestiti odgojitelja.

6. Povratkom djeteta u vrtić donijeti LIJEČNIČKU POTVRDU da je dijete zdravo i da može dalje pohađati vrtić.

            Smatramo da imate dobru suradnju s odgojiteljima u vašoj skupini, te da vam ove preporuke neće biti zahtjevne.

            S poštovanjem!

                                                                              Ravnateljica:

                                                                              Lidija Varošanec, prof.,v.r.