Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Komunikacija i dogovori u vrtiću Stonoga

Mjesec studeni obilježili su novi poticaji u obliku prirodnih materijala. Djeca su ih koristila za mnoge kreativne igre, konstruiranje, modeliranje, proučavanje taktilnih svojstava i gravitacije. Međusobnom komunikacijom i dogovaranjem djeca su uvježbavala socijalne vještine i kompetencije.

Senzomotorički poticaji koriste se svakodnevno u skupini, prometne vještine i motoričke sposobnosti uvježbavaju se na velikom voznom parku, a priroda nam nudi nove fenomene koje proučavamo.