Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Projekt – PROMET

Projekt – PROMET

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je stjecanje osnovnih znanja o prometu na djeci dostupan način kao i osposobljavanje za lakše snalaženje u svojoj okolini, prometu.


ZADACI PROJEKTA

 • upoznavanje osnovnih pravila prometa
 • usvajanje najosnovnijeg znanja o ponašanju u prometu
 • upoznavanje s najčešćim prometnim znakovima i njihovim značenjem
 • poticanje djece na spoznaju o njihovoj aktivnoj ulozi u promet

Projekt ja započeo početkom pedagoške godine 2020./21. i trajati će dok bude interesa djece, najvjerojatnije do kraja pedagoške godine jer tada djeca kreću u 1. razred osnovne škole. Projekt se provodio u VI b skupini, ISKRICE.

Tijek projekta:

U vrtić smo dobili samostojeće prometne znakove koji su djeci bili zanimljivi i svakodnevno su se igrali s autićima, cestama i prometnim znakovima.

U sobi dnevnog boravka oformili smo kutić prometa sa prometnim znakovima koje smo grupirali u dvije skupine : znakovi obavijesti i znakovi opasnosti, igra sa slovima – prometni znakovi, domino i pokrivaljke – prometni znakovi, slikovnice, fotografije, plakate, letke i brošure o prometu. U novom, bogatom i edukativnom okruženju djeca promatraju i uče o prometnim pravilima. Zajedno, s djecom, smo izradili stolne igre vezano uz promet, male prometne znakove koje koriste u igri i pritom ih imenuju kako bi znali prepoznati što im koji znak u prometu poručuje.

Predškolsko doba period je kada dijete,  kroz igru i aktivnosti primjerene njegovim psihofizičkim karakteristikama, može usvajati osnovna znanja i vještine potrebne za kasnije sigurno sudjelovanje u prometu.

U vrtiću je boravila i kontakt policajka za naše područje grada i s djecom prošla važna prometna pravila koja oni kao pješaci trebaju poznavati i poštivati kad su sudionici u prometu.

Sadržaji prometnog odgoja odrađeni su u skupini Iskrice kroz različite centre aktivnosti. Djeca su prometna pravila i sadržaje upoznavali i  prorađivali kroz:

–        dramske sadržaje priče i stihove

–        izradu i igru „Maketa prometnice“

–        likovne aktivnosti (crtanje različitih prijevoznih sredstava, slikanje prometnih znakova, bojanke s tumačenjem prikazane prometne situacije, izrada semafora od kolaža)

–        klasifikaciju  prometnih znakova prema značenju i obliku; povezivanje vozila s vrstom prometa

–        istraživačku aktivnost – kretanje vozila po različitim podlogama i mjerenje brzine kretanja vozila (izrada plakata)

–        aktivnosti za poticanje početnog čitanja i pisanja – koji glasovi čine traženi pojam

–        pokretnu igru „Semafor“

Najvažnije od svega je da je djeci zabavno usvajati nova znanja i razvijati osobne kompetencije.

Ishodi:

Djeca su

 •  proširila i obogatila svoja znanja o prometnim pravilima
 • spoznala da u prometu vlada red i da se i oni trebaju u promet uključiti poštujujući taj red
 • spoznala važnost pravilnog ponašanja u prometu i što lakšeg samostalnog snalaženja
 • naučena znanja imali prilike primijeniti u svakodnevnim aktivnostima na otvorenom, u šetnji
 • jačali su socijalne vještine kroz suradnju i dogovaranje u igri

Roditelji

 • osvješćuju i prepoznaju važnost prometne kulture i važnost sebe kao dobrog modela djeci u prometu

Odgajatelji

 • potvrđuju sebi važnost podizanja svijesti o prometnoj kulturi kako bi djeca postala sigurni sudionici u prometu