Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

ETHNO NAČIN ŽIVLJENJA U VRTIĆU STONOGA 2023.

  Nosioci aktivnosti : djeca mlađe mješovite i starije skupine , odgojiteljice S. Nedeljko i J. Srša

  Trajanje: Tijekom pedagoške godine

  CILJ:           

  –     prihvaćanje i poštivanje različitosti osobnih kultura i tradicija

 • poticanje razvoja dječje kreativnosti i izražajnosti u svim razvojnim područjima
  • razvijanje djetetovih spoznajnih mogućnosti i širenje praktičnih znanja i znanja o različitim kulturama
  • razvijanje djetetovih komunikacijskih i motoričkih sposobnosti i vještina

 ZADACI:

 1. otkrivanje i upoznavanje posebnosti tradicijske kulture vlastite obitelji i tradicije kraja u kojem žive
  1. pobuditi ljubav prema Etno baštini
   1. poticanje djece i roditelja na prikazivanje obiteljske tradicijske prošlosti i podržavanje obiteljskih običaja
   1. stvaranje ozračja tolerancije i međusobnog uvažavanja
   1. razvijanje pozitivnih emocija i stavova prema narodnim običajima i aktivno sudjelovanje u življenju običaja

  TEME:

 • Tradicijske dječje igre
  • Tradicijske pjesmice, brojalice, nabrajalice, tapšalice…
   • Pokretne igre s pjevanjem, plesom
   • Djeca u narodnim običajima
   • Dječja nošnja, odjeća, obuća
   • Istraživanje zavičajnog govora ( dijalekt)
   • Dječja tradicijska glazbala
   • Tradicijske igračke
   • Nastupi na Smotrama DTS

  OČEKIVANI ISHODI:                  

– usvojeni nazivi  materijalnog i nematerijalnog tradicijskog stvaralaštva ( predmeti, nošnje,instrumenti, igračke…. )

 • Življenje nematerijalne kulturne baštine (pjesme, igre, plesovi ,običaji…)
  • Primjena tradicijskih elemenata  u dječjoj igri, izražavanju i kreativnim aktivnostima 
   • Upoznali  običaje i tradicije obitelji polaznika, i svog kraja