Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Ispis djeteta

Sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Cvrčak od roditelja-korisnika usluga i Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak, roditelj-korisnik usluga može bilo kada u toku pedagoške godine ispisati dijete iz Dječjeg vrtića Cvrčak.

Roditelj-korisnik usluga dužan je u slučaju ispisa djeteta podmiriti Ustanovi sva dugovanja. Roditelj-korisnik usluga dužan je o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja i potpisati ispisnicu najkasnije tri dana prije namjeravanog prekida korištenja usluga.

Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja prijave za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva.

Za realizaciju ove mogućnosti  ispuniti donji obrazac te ga dostaviti na e-mail: info@dv-cvrcak.hr