Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Plan djelovanja Eko-škole za pedagošku godinu 2022./2023.

Plan rada Eko škole  biti će usmjeren na teme: otpad, voda i energija, priroda i vrtićko okruženje. 

   CiljZadatakVrijeme realizacijeNositelji aktivnostiNačin realizacijeMjerljivi pokazatelji ostvarenja cilja
OTPAD
1.Nastaviti sa aktivnostima sakupljanja i zbrinjavanja papirnatog, plastičnog i staklenog otpada, te starih baterija  na nivou cijelog vrtića te uočiti korist otpadnog materijala  1.1.Organizirano prikupljanje starog papira i kartona kroz akciju „Papir nije smeće“1.1.Tijekom pedagoške godine- svakodnevno prikupljamo papir, zamjenja kontenera po potrebi1.1.Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok i okolnih naselja1.1.Roditelji djece korisnika i mještani upoznati su s akcijom i u vrtić donose papir. U suradnji s poduzećem „Unimer“ iz Čakovca dolaze po sakupljeni papir. Papir se prodaje, a dobiveni novac se koristi za nabavu potrebne didaktičke opreme.1.1.Količina prikupljenog i razvrstanog otpada – poduzeće „Unimer“ svaki mjesec šalje u vrtić primku na kojoj stoji koliko je kg papira prikupljeno i koliko je to novaca. 
1.2. Iskorištavanje papira obostrano1.2. U likovnim aktivnostima koristiti iskorišten uredski papir1.2. Odgojitelji, djeca, roditelji1.2. Uredski papir iz vrtića umjesto da se baca, koristi se za crtanje1.2. Smanjena narudžba papira za crtanje kroz nabavu potrošnog materijala.
2. Uočiti štetnost i opasnost odlaganja otpada u prirodi, ali i upoznati djecu o iskoristivosti otpada u svakodnevnim vrtićkim aktivnostima.  2.1. Sakupljanje i sortiranje PET ambalaže, te upoznavanje djece s načinom razgradnje i opasnostima po okoliš2.1. Tijekom pedagoške godine- svaka dva mjeseca 2.1.Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok2.1. Djeca sortiraju plastične bočice od sokova, jogurta…, a roditelji djece korisnika i mještani u vrtić donose plastične boce za koje se može dobiti naknada. Kad se sakupi 80 boca odgojiteljice ih odnose u GKP „Čakom“ kako bi dobili naknadu od koje kupuju potrošni materijal (tonere, fotokopirni papir, bojice i sl.)2.1. Dnevnik Eko patrole sa sakupljenom količinom, priloženi račun o količini povratne ambalaže i dobivenom iznosu.
2.2. Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma 2.2.Tijekom pedagoške godine2.2. Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok2.2. Prikupljeni čepovi koje u vrtić donose djeca, roditelji i mještani sakupljaju se u vreće za PET ambalažu a kad se napune dvije vreće obavještava se Udruga oboljelih od leukemije i limfoma koja dolazi po njih 2.2. Količinu prikupljenih čepova prati Eko patrola i bilježi u Dnevnik (foto dokumentacija).
2.3. Organizirano prikupljanje starih baterija te upoznavanje djece s opasnostima po okoliš2.3.Tijekom pedagoške godine2.3. Djeca, roditelji, odgojitelji i mještani Novog Sela Rok2.3. Kad se napuni spremnik za baterije koji se nalazi ispred vrtića, voditelj vrtića kontaktira STR „Akumulator“, Đurđevac koji prazne spremnike.2.3.Napunjenost spremnika za baterije prati Eko patrola i bilježi u Dnevnik koliko spremnika je  tijekom godine odvezeno (foto dokumentacija).
2.4. Recikliranje i upotreba otpadnog materijala za izradu didaktičkih igara te kao kreativni medij u dječjoj igri i stvaralaštvu2.4. Tijekom pedagoške godine     2.4. Odgojitelji i djeca      2.4. Odgojitelji sami i u suradnji s djecom, izrađuju stolne igre, interaktivne plakate i uporabne predmete i sl. od otpadnog materijala koje stavljaju u centre aktivnosti.2.4. Foto dokumentacija – fotografije djece u igri i aktivnostimaFotografije izrađenih didaktičkih igara.  
2.5. Organiziranje prodajne izložbe didaktičkih i uporabnih materijala u humanitarne svrhe2.5. Tijekom pedagoške godine2.5. Odgojitelji i djeca2.5. Odgojitelji i djeca odabrane izrađene predmete i didaktičke igračke stavljaju u prodaju na prodajnim izložbama. Prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe za pomoć DV Slap Petrinja koji je stradao u potresu.2.5. Foto-dokumentacjia i bilježenje eko patrole u bilježnicu.
VODA I ENERGIJA
1. Racionalno korištenje vode kod osobne higijene i svakodnevnoj upotrebi1.1.Pravilno pranje ruku1.1. Tijekom pedagoške godine1.1. Odgojitelji,djeca, zdravstvena voditeljica 1.1. Demonstracija odgojitelja, plakati 1.1.Foto dokumentacija
1.2. Voda – od kuda dolazi, kružni tok, agregatna stanja, eksperimenti1.2.Tijekom pedagoške godine1.2. Odgojitelji, djeca1.2.Istraživačke aktivnosti, filmovi, razgovori, aktivnosti – za što nam voda treba, kontrola slavina – popraviti oštećene slavine koje kapaju, kontrola vodokotlića – popraviti oštećene1.2. Foto dokumentacija o provedenim aktivnostima
1.3. Odmjereno korištenje vode u svakodnevnim situacijama za osobnu higijenu i u provedbi higijenskih mjera u svim radnim procesima u vrtiću1.3. Tijekom pedagoške godine1.2. Odgojitelji, djeca, domari1.3. Pratiti potrošnju vode i podatke voditi na mjesečnoj razini 1.3. Domari svaki petak očitavaju vodomjer, a voditelj objekta zajedno sa Eko patrolom bilježi vrijednosti u dnevnik. Na kraju svakog mjeseca radi se usporedba potrošnje. 
2.Racionalno korištenje električne i toplinske energije 2.1. Osigurati optimalne uvjete za korištenje dnevne svijetlosti u unutarnjim prostorijama2.2. Gasiti svjetla izlaskom iz prostorija2.3.Gasiti uređaje kada nisu u upotrebi2.4.Racionalno korištenje klima uređaja2.5. Pratiti temperaturu u sobama – primjena termometra2.Tijekom pedagoške godine2. Odgojitelji i djeca, ostali zaposlenici i domari2.Eko patrola zajedno s drugom djecom i odgojiteljima paze na potrošnju energenata, djeca izrađuju naljepnice upozorenja, prati se temperatura u sobama. Pratiti potrošnju el. energije i plina i podatke voditi na mjesečnoj razini2.Foto dokumentacija o provedenim aktivnostima.Domari svaki petak očitavaju potrošnju el. energije i plina, a odgojiteljzajedno sa Eko patrolom bilježi vrijednosti u dnevnik. Na kraju svakog mjeseca radi se usporedba potrošnje.  
PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE
1. Suživot s prirodom u okruženju vrtića1.1. Uređenje vrtićkog dvorišta1.1. Jesen i proljeće1.1. Odgojitelji, djeca, roditelji 1.1.Organiziranje radnih akcija uređenja dvorišta (jesen- sakupljanje lišća), obrezivanje stabala i sl.Eko akcija Zelena čistka1.1. Foto dokumentacija  o provedenoj aktivnosti.
1.2. Briga za životinjski svijet u okruženju vrtića, uređenje hotela za kukce i hranilišta za vjevericu1.2. Tijekom pedagoške godine1.2. Odgojitelji, djeca, roditelji1.2. Izrada hranilica i kućica za ptice, izrada hotela za kukce i posebnog hranilišta za vjevericu1.2. Foto dokumentacija  o provedenoj aktivnosti.
1.3. Kompostiranje  1.3. Tijekom pedagoške godine1.3. Odgojitelji i djeca1.3. Kompostiranje ostataka hrane iz kuhinje, skupljenog lišća, pokošene trave i korova iz vrta1.3. Foto dokumentacija  
1.4. Vrt – sadnja, sijanje i uzgoj biljaka; održavanje vrta tijekom pepedagoške godine, konzumiranje hrane iz vrta 1.4. Tijekom pedagoške godine1.4. Odgojitelji i djeca1.4. Prikupljanje sjemenja i sadnica u proljeće te sijanje i sadnja. Održavanje – plijevljenje i okapanje vrta. Berba plodova. Čišćenje vrta u jesen.1.4. Foto dokumentacija  
                        

ZDRAVA HRANA

1.     Naučiti kako izgleda PIRAMIDA zdrave hraneUpoznati se sa piramidom zdrave hraneTijekom pedagoškegodineOdgojitelji , djecaZdr. voditeljica Izraditi piramiduZdrave hrane putemKoje će djeca saznati koje su najzdravije namirniceza pravilan rast i razvoj, te one koje bi trebalo smanjitiu konzumacijiFoto i video zapisi,bilješke
2.ZDRAVI MEĐUOBROK Upoznati zdravemeđuobroke i konzu-mirati ih tijekom danaTijekom ped. God.svakodnevnoOdgojitelji, djeca, kuhinjsko osoblje,zdr. voditeljicaU suradnji sa roditeljima i Centralnom kuhinjom nabaviti sezonsko voće ( sviježe ili suho) koje ćeDjeca svakodnevno konzumirati kao zdravi međuobrok.Postupkom sušenja voća na vrućem zraku, sušit ćemo ( jabuke, kruške, šljive) te iste konzumirati suhe ili u kompotimaFoto i video zapisi
3.EKOLOŠKI UZGOJ I EKO NAMIRNICE Posjet OPG-u  Održavanje našeg Eko vrta bobičastog voćaTijekom ped.god. Tijekom godineOdgojitelji, djeca,vlasnici OPG-ova Odgojitelji i djecaPosjetom OPG-u saznati kroz neposredni kontakt s proizvođačem odakle dolaze namirnice koje se prodaju Briga o vrtu bobičastog voća,berba plodova, spremanje i konzumiranjeFoto i video dokumentacija